Batxillerat

Batxillerat

El batxillerat és una etapa d’educació postobligatòria de dos cursos acadèmics. El centre ofereix dues modalitats (ciències i lletres) distribuïts en quatre itineraris: humanístic, social, científic i tecnològic. Però amb l’àmplia oferta d’optatives, l’alumne/a pot construir el seu propi itinerari.

Preparem les proves d’accés a la Universitat (PAU) i les proves d’aptitud per a l’accés a determinats Graus Universitaris (PAP); tant pels alumnes de Batxillerat com pels alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior.

alumne

Acompanyament i formació són les nostres senyes d’identitat. La personalització del procés d’ensenyament – aprenentatge permet als nostres alumnes desenvolupar al màxim les seves competències i talents.

El batxillerat al Col·legi Cultural està present des de fa 25 anys, en aquest temps uns 2000 alumnes han aprovat les proves d’accés a la universitat.

A les PAU 2020 es van presentar 98 alumnes i tots van superar les proves, a les PAU 2021 van ser un total de 103 alumnes presentats i aprovats.

  • Coordinació: Mª Carmen García Romero – Emilio Díaz Castillo
  • Ens podeu trobar al C/Termes Romanes, 10. Badalona.

Tipus de intineraris en el centre:

El centre ofereix dues modalitats (ciències i lletres) distribuïts en quatre itineraris: humanístic, social, científic i tecnològic.

Humanístic

En aquest itinerari podràs endinsar-te en el món de la literatura i de les llengües.
Més Informació

Social

Aquest itinerari permet entendre la societat en la qual vivim i anar cap a estudis orientats a la societat i l’empresa.
Més Informació

Científic

Aquest és un itinerari que permet formar-te com a científic i, de manera pràctica al laboratori, descobriràs els conceptes teòrics treballats a l’aula.
Més Informació

Tecnològic

És un itinerari científic-tècnic que permet introduir-te en el món de les enginyeries i l’arquitectura.
Més Informació