Administració i Finances (AF)

CFGS Administració i Finances

 

La Formació Professional en Administració i Finances és un tipus d’estudis que obre als alumnes les portes a noves possibilitats tant acadèmiques i professionals. El món de l’empresa i les finances és un món que està present en el món laboral. Cursar la Formació Professional en Administració i Finances és una bona opció per incorporar-te al món empresarial. Has de saber que si tens experiència laboral prèvia dins d’aquesta branca professional el Col·legi Cultural disposa del servei d’Assessorament i Reconeixement.

Si curses aquest Cicle Formatiu podràs completar els teus estudis amb un altre Cicle, accedir a la Universitat o bé incorporar-te al món laboral.

  • Titulació: Tècnic/a Superior en Administració i Finances
  • Objectiu: Aprendre i entendre les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública i/o privada.
  • Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos, 1.650 hores lectives i 350 hores de formació en empreses.

M1

Comunicació i atenció al client
En aquest mòdul aprenderem a practicar la comunicació escrita i oral a més de característiques de documentació administrativa

M2

Gestió de la documentació jurídica i empresa
En aquest mòdul aprenderem els conceptes més importants de la compravenda i a executar la documentació

M3

Procés integral de l'activitat comercial
En aquest mòdul aprenderem a gestionar els recursos humans pel creixement de les empreses

M4

Recursos humans i responsabilitat corporativa
En aquest mòdul aprenderem a gestionar la tresoreria d’una empresa és una petita introducció al món de les finances

M5

Tècnica comptable
En aquest mòdul aprenderem la radiografia de l’economía de l’empresa es divideix en dos blocs

M6

Anglès
En aquest mòdul aprenderem a tractar la compatibilitat financera per prendre decisions econòmiques d’una empresa

M7

Gestió de recursos humans
En aquest mòdul aprenderem a utilitzar les eines informàtiques bàsiques que pot haver-hi en una empresa.

M8

Operacions administratives de suport
En aquest mòdul aprenderem les tasques més senzilles per la recerca d’informació i planificació

M9

Contabilitat i fiscalitat
En aquest mòdul aprenderem l’ús de la llengua anglesa tant en l’àmbit laboral com el quotidià

M10

Gestió logística i comercial
En aquest mòdul aprenderem les administracions públiques, innovació, emprenedoria i fiscalitat empresarial

M11

Simulació empresarial
En aquest mòdul aprenderem a treballar en una empresa virtual i durarà 132 hores

M12

Formació i orientació laboral
En aquest mòdul aprenderem tot el relacionat amb l’introducció de l’alumnat al món profesional