Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX)

CFGM en Informàtica – Sistemes Microinformàtics i Xarxes (IC10)

 

La Formació Professional en informàtica és un tipus d’estudi que t’ofereix la possibilitat de completar els teus coneixements tant a nivell acadèmic com professional. El món de la informàtica i xarxes és un camp que està en ple desenvolupament. Les xarxes i la tecnologia s’han fet un lloc a la nostra vida quotidiana, per aquesta raó, les empreses creen llocs de treball relacionats amb aquest camp.

Has de saber que si tens experiència prèvia laboral dins del món de la informàtica, el Col·legi Cultural disposa del servei d’Assessorament i Reconeixement.

Si curses el cicle formatiu de grau superior en Informàtica (Sistemes Microinformàtics i Xarxes) podràs completar els teus estudis amb un Cicle Formatiu Superior en Ciberseguretat (ASIX), accedir a la Universitat o bé incorporar-te al món laboral.

  • Titulació: Tècnic/a en Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
  • Objectiu: Instal·lació i manteniment de xarxes, serveis d’Internet i de sistemes informàtics monousuari i multiusuari donant suport a l’usuari final en condicions de qualitat i seguretat. Camp Informàtica i Xarxes.
  • Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos, 1.650 hores lectives i 350 hores de formació en empreses.

                                                        Presentació de tots els moduls del cicle

M1

Muntatge i manteniment d'equips
Descobrireu i coneixereu els components de maquinari dels ordinadors i aprendreu a mantenir-los i a instal·lar programari de gestió dels equips.

M2

Sistemes operatius monolloc
Aprendreu a muntar màquines virtuals i a instal·lar i gestionar el sistema operatiu propietari Windows i el sistema operatiu lliure Linux.

M3

Aplicacions ofimàtiques
Les aplicacions ofimàtiques són indispensables en la majoria d’entorns informatitzats. En aquest mòdul coneixereu aquestes aplicacions a fons.

M4

Sistemes operatius en xarxa
Vol proporcionar les bases sobre com dissenyar i mantenir un sistema informàtic en xarxa.

M5

Xarxes locals
Es fa un estudi de les xarxes d'àrea local, aprenent a configurar commutadors i encaminadors i a detectar i resoldre'n les possibles incidències.

M6

Seguretat informàtica
Aprendreu els processos i mecanismes que vetllen per la preservació de la informació en ordinadors i xarxes.

M7

Serveis de xarxa
S'instal·len i configuren serveis de xarxa com ara DHCP, DNS, correu electrònic, FTP, web, proxy i serveis d'accés remot.

M8

Aplicacions web
Es treballarà la instal·lació i configuració d'aplicacions web i, en particular, les d'ofimàtica i gestors de continguts.

M9

Formació i Orientació Laboral
Proporciona la formació necessària per a que l’alumne pugui inserir-se professionalment.

M10

Empresa i iniciativa emprendedora
Proporciona la formació necessària per desenvolupar la pròpia iniciativa en àmbit empresarial i el foment de l’autoocupació.

M11

Anglès tècnic
Aprenentatge del vocabulari tècnic relacionat amb el sector professional del cicle.

M12

Síntesi
Tracta d'un treball on has d'aplicar tot el après durant el curs.