Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat (ASIX)

CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa amb perfil professional en Ciberseguretat (ICA1)

 

La Formació Professional és un tipus d’estudis que obre als alumnes les portes a noves possibilitats acadèmiques i professionals. El món de la informàtica i la ciberseguretat és un camp que està en ple desenvolupament. La informàtica s’ha fet un lloc a la nostra vida quotidiana. El fet que cada vegada hi hagi més tecnologia al nostre voltant fa que estiguem més exposats als ciberatacs. Has de saber que si tens experiència laboral prèvia dins d’aquesta branca professional el Col·legi Cultural disposa del servei d’Assessorament i Reconeixement.

Si curses aquest Cicle Formatiu podràs completar els teus estudis amb un altre Cicle d’Administració i Finances, accedir a la Universitat o bé incorporar-te al món laboral.

  • Titulació: Tècnic/a Superior en Administració Sistemes Informàtics en la Xarxa amb perfil professional en Ciberseguretat
  • Objectiu: Anàlisi de vulnerabilitats i aprenentatge d’habilitats en Hacking Ètic. Instal·lació i manteniment de xarxes, serveis d’Internet i de sistemes informàtics monousuari i multiusuari donant suport a l’usuari final en condicions de qualitat i seguretat.
  • Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos, 1.683 hores lectives i 317 hores de formació en empreses.

M1

Implantació de sistemes operatius
En aquest mòdul aprendrem a instal·lar i configurar equips informàtics i implementar un programari per gestionar els recursos en xarxa.

M2

Gestió de base de dades
En aquest mòdul aprendrem a crear i gestionar bases de dades amb diferents llenguatges, també aprendrem a resguardar i recuperar dades.

M3

Programació Bàsica
En aquest mòdul aprendrem a programar amb el llenguatge Java.

M4

Llenguatge de marques i sistema de gestió d'informació
En aquest mòdul aprendrem a utilitzar els llenguatges de marques.

M5

Fonaments de maquinari
En aquest mòdul aprendrem quins són els elements que componen un ordinador i també sobre la manipulació d’aquests.

M6

Administració de sistemes operatius
En aquest mòdul aprendrem a administrar d’una manera més avançada els sistemes operatius i automatitzar algunes tasques del sistema.

M7

Planificació i administració en xarxes
En aquest mòdul estudiarem el desenvolupament històric de les xarxes i els funcionaments dels protocols de comunicacions entres aquestes.

M8

Serveis de xarxa i internet
En aquest mòdul aprendrem a utilitzar els conjunts de serveis de xarxes i configurar i administrar DNS, Web, DHCP, FTP/SFTP…

M9

Implantació d'aplicacions WEB
En aquest mòdul aprendreu a instal·lar i configurar un servidor Web, també aprendreu a programar amb PHP.

M10

Administració de base de dades
En aquest mòdul aprendreu a gestionar bases de dades amb tres aspectes dels Sistemes gestors: la gestió d’usuaris i permisos, l’automatització amb el llenguatge PL/SQL i la instal·lació distribuïda.

M11

Seguretat i alta disponibilitat
En aquest mòdul aprendreu a aprofitar la disponibilitat dels sistemes informàtics, estudiant els diferents aspectes tècnics, legals, vulnerabilitats i mètodes per assegurar el servei.

M12

Formació i orientació laboral
En aquest mòdul aprendreu professionalment i desenvolupar la vostra carrera al vostre sector corresponent.